Piotr Jankowski

Działa w klubie: RC Koszalin

DGN – Gubernator Nominat na kadencję 2022/2023

Przewodniczący Podkomitetu ds. Stewardship/Stewardship Subcommittee Chair D2231 w kadencji 2018/2019